ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๑  นายสุวีร์  ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณภายในศาลและบริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะอาด สวยงามและความร่มรื่นแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล