ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ศาลเยาวชนเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายสุวีร์ ตรียุทธนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ  ซึ่งได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนให้แก่คณะศึกษาดูงาน