ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศาลจังหวัดนครราชสีมา และศาลแขวงนครราชสีมา จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” โดยมีนายธีรธร  จุฑาทิพย์ชาติกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางชุลีภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา และนายสุวีร์  ตรียุทธนากุล   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีการไกล่เกลี่ย ส่งผลให้การบริหารคดีของศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชยรัตน์ ศักดิ์โกศล และนายมณฑล ชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น  ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จำนวน ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา