ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนฯ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนฯ
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีปิดและมอบใบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนด้วยระเบียบวินัย สร้างชีวิตใหม่ด้วยสายใยรักครอบครัว รุ่นที่ ๘  โดยมีนายสุวีร์  ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิด  นางจิตรา  อุณาพรหม  รองประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้รายงานผลการฝึกอบรม   ณ สโมสรกรมทหารราบที่ ๒๓  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา