ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะนิเทศงานฯ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะนิเทศงานฯ
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายสุวีร์  ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมให้การต้อนรับนายชัยยุทธ  กลับอำไพ  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะ ในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา