ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ นครราชสีมา ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์

    ศาลเยาวชนฯ นครราชสีมา ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา  นายชยรัตน์  ศักดิ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑  ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในวงการศึกษา วงการดาราศาสตร์ และวงการวิทยาศาสตร์ของไทย ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา