ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวันพระนเรศวร

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวันพระนเรศวร
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา 8.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โดย       นายชยรัตน์  ศักดิ์โกศล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา