ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนฯ นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันศาลยุติธรรม
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๗.๐๐ นาฬิกา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค ๓  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓  ศาลจังหวัดนครราชสีมา และศาลแขวงนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๖๖ รูป ณ บริเวณหน้าศาลอุทธรณ์ภาค ๓