ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ นครราชสีมาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนฯ นครราชสีมาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันศาลยุติธรรม
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โดยนายสุวีร์  ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณศาล เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๖ ปี วันศาลยุติธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ศาลและเด็ก/เยาวชนที่กระทำความผิดเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าว  ณ  บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา