ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐  นาฬิกา  นายสุวีร์  ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องสันทนาการชั้น ๑ อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา