ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๐๐  นาฬิกา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้พิพากษา และผู้พิพากษาสมทบ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา