ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ รดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ รดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑   นายสุวีร์  ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา   พร้อมด้วยนางสมจิตร์  ปัญญาพัฒนพงษ์  ผู้อำนวยการฯ  ร่วมรดน้ำขอพร นายพิศิฏฐ์  สุดลาภา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓  และ นางสาวนันทวัน  เจริญชาศรี  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์