ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ และอัยการจังหวัดเยี่ยมคารวะ

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ และอัยการจังหวัดเยี่ยมคารวะ
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  นายรัตนะ  วรบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ , นางกรรณิกา  วัชรินทร์  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนางสาวกัญญาพัชร  เกียรติแสวงสิงห์  อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ นายสุวีร์  ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะผู้พิพากษาในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา