ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กในกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ (CPC)

ประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กในกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ (CPC)
วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กในกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ (CPC) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ณ ห้องประชุม KP Steak ปั้มเชลล์ ถนนธนะรัตน์ กม.ที่ 2   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา           กรณีเด็กหญิงอายุ 13 ปี ๑๐ เดือน ถูกดำเนินคดีฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มารดาต้องโทษจำคุกในคดียาเสพติดอยู่ที่เรือนจำอำเภอสีคิ้ว  เป็นเวลา 6 ปีเศษ ส่วนบิดาแยกไปมีครอบครัวใหม่และขาดการดูแล เด็กต้องอาศัยอยู่กับพี่สาวอายุ ๑๗ ปี และน้องสาวอายุ ๙ เดือน ซึ่งทั้งสามคนมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาอยู่ตลอด           การประชุมครั้งนี้ มีนางงามพิศ  วงศ์สุรวัฒน์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ และนางพัชนี กิตติพิบูลย์            ผู้พิพากษาสมทบ ทำหน้าที่ Case Manager และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่ายในท้องที่ 11 หน่วยงาน อันได้แก่  ๑. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ๒. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา  ๓. ที่ว่าการอำเภอปากช่อง  ๔. เทศบาลเมืองปากช่อง ๕. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  ๖. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง  ๗. สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย  ๘. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย  ๙. โรงพยาบาลปากช่องนานา  ๑๐. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย  และ ๑๑. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว