ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ฯ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ฯ
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายมณฑล ชัยมงคล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา”   และมอบหมายให้นางนิภา          วิมลเศรษฐ  นิติกรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในโครงการดังกล่าว หัวข้อ “ขั้นตอนการปล่อยชั่วคราวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา”  ณ  ห้องประชุมชวนชม โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา