ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

    ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และเพื่อนำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ในโครงการดังกล่าวจำนวน ๙๙๙ ดอก ไปแจกจ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐