ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน  โดยมีนายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้    สีเหลืองภายในบริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ไปบานพร้อมกันในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐