ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธี ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบ รุ่นที่ ๒  โดยมีนายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิด  และ  นางงามพิศ  วงศ์สุรวัฒน์  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงานผลการฝึกอบรม   ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา