ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญยิ่งใน  วงการศึกษา วงการดาราศาสตร์ และวงการวิทยาศาสตร์ของไทย  ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารี นครราชสีมา