ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นายสมยศ  พิทักษ์วาณิชย์ คู่สมรสนางลัดดา  พิทักษ์วาณิชย์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  ณ  เมรุวัดโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา