ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ

ศาลเยาวชนฯจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิม   พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกำลังใจในการฝึกและอบรมต่อไป    ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา