ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีปิดโครงการบรรพชาฯ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีปิดโครงการบรรพชาฯ
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นใหม่ หัวใจใกล้ธรรมะ รุ่นที่ ๘ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   (รัชกาลที่ ๑๐) และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีปิด  ณ วัดด่านใน ตำบล    ด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา