ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการไกล่เกลี่ย

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการไกล่เกลี่ย
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทสู่ชุมชน โดยมีนายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้  และมีนางสาวชิสา เมธารัตนารักษ์  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากร  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐ คน