ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมทำความดีฯ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมทำความดีฯ
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมทำความดี น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม  โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาให้การอนุเคราะห์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่ ๑ ทำและแจกอาหารแก่ประชาชน ผู้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท บริเวณหน้าอาคารศาลฎีกา สนามหลวง