ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๘.๐๐ นาฬิกา  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา