ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาฯ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาฯ
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นใหม่ หัวใจใกล้ธรรมะ รุ่นที่ ๘ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   (รัชกาลที่ ๑๐) และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งโครงการดังกล่าว   จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (หลักสูตร ๑๐ คืน ๑๑ วัน) ณ วัดด่านใน ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา