ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป

ศาลเยาวชนเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา  นายนันทวุธ แจ่มจิรารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองครั้งนี้ พุทธศานิกชนที่มาร่วมพิธีได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมสมทบทุนการสร้างหอพระและองค์พระ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา