ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธธรรมบำบัด

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธธรรมบำบัด
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธธรรมบำบัด และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายอาลัยเฉลิมพระเกียรติและแสดงความเทิดทูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมและขัดเกลาให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมสำนึกในการกระทำผิดและกลับตนเป็นพลเมืองดี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา