ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

27

คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 136/2560 แต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 16
ตจ.428/60
ครบกำหนดส่งฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.223/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกลเกลี่ย
ตจ.426/60
ครบกำหนดส่งฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.432/60
ครบกำหนดส่งฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.431/60
ครบกำหนดส่งฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.223/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
ตจ.424/60
ครบกำหนดส่งฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.425/60
ครบกำหนดส่งฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.322/60
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผ.382/60
ครบผัดฟ้องที่ 4
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.433/60
ครบผัดฟ้องที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.434/60
ครบผัดฟ้องที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.435/60
ครบผัดฟ้องที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.437/60
ครบผัดฟ้องที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.438/60
ครบผัดฟ้องที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.439/60
ครบผัดฟ้องที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)