ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ตรวจสอบการจับและผัดฟ้อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
แบบฟอร์มคำร้องผัดฟ้องทางจอภาพ
 1. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๑ กรณีมอบตัว
 2. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๒ กรณีมอบตัว
 3. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๓ กรณีมอบตัว
 4. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๔ กรณีมอบตัว
 5. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๑ กรณีตรวจจับ
 6. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๒ กรณีตรวจจับ
 7. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๓ กรณีตรวจจับ
 8. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๔ กรณีตรวจจับ
 9. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๑ กรณีส่งตัว
 10. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๒ กรณีส่งตัว
 11. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๓ กรณีส่งตัว
 12. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๔ กรณีส่งตัว
 13. บันทึกข้อมูลผู้ต้องหา (ใช้ประกอบในการยื่นคำร้องขอผัด 1 มอบตัวที่ครบกำหนด 30 วัน) ที่ไม่ได้ผ่าน มต.มาก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

17

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561  ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำฯ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  จัดโครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิด  โดยมีนายนายสุวีร์  ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีคณะ          ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมทำกิจกรรมในโครงการดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ  มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 11 ครอบครัว
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
คส.7/61
ไกล่เกลี่ยนัดพร้อม
เวลา 10:00
ตจ.620/61
ครบกำหนดส่งฟ้อง
เวลา 13:30
ตจ.621/61
ครบกำหนดส่งฟ้อง
เวลา 13:30
ตจ.622/61
ครบกำหนดส่งฟ้อง
เวลา 13:30
ตจ.623/61
ครบกำหนดส่งฟ้อง
เวลา 10:30
ผ.428/61
ครบฟ้อง
เวลา 09:00
ผ.434/61
ครบฟ้อง
เวลา 09:00
พ.218/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.276/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ.349/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.356/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ.374/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.375/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.377/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.383/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ.385/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
อ.18/61
พิจารณาคดีใหม่
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.495/60
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.501/60
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.502/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง เวลา 09:00
อ.522/60
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
เวลา 09:00
อ.536/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง เวลา 09:00
อ.548/60
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.555/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง เวลา 09:00
อ.75/60
นัดพร้อมฟังผลแผน ล.1
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.76/60
นัดพร้อมฟังผลแผน ล.1
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00