ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.thข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

11

คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ที่ 130/2559 แต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่เป้นที่ปรึกษากฎหมาย

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
ตจ.535/59
ครบกำหนดส่งฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.536/59
ครบกำหนดส่งฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.42/58
นัดฟังผลเข้าแผน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.549/58
นัดฟังผลเข้าแผน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.648/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง
อ.659/58
นัดฟังผลเข้าแผน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.663/57
นัดฟังผลเข้าแผน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.701/57
นัดฟังผลเข้าแผน
ห้องพิจารณาที่ 4
ตจ.534/59
ครบกำหนดส่งฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.503/59
ครบผัดฟ้องที่ 4
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.519/59
ครบฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.522/59
ครบฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.526/59
ครบผัดฟ้องที่ 3
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.529/59
ครบผัดฟ้องที่ 3
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.560/59
ครบผัดฟ้องที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.562/59
ครบผัดฟ้องที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.564/59
ครบผัดฟ้องที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ