หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3
Slide background
Slide background
Slide background
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 41
ตจ.407/59
ครบกำหนดส่งฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.149/59
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.101/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.117/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.120/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา ล.1
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.121/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.127/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.149/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.154/58
ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ล.3
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.210/58
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.215/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.231/59
ยกคดีขึ้นพิจารณาล1
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.243/58
นัดพร้อมฟังผลเข้าแผน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.29/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.37/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.419/59
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.453/58
นัดฟังผลเข้าแผน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.461/58
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.480/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง
อ.492/58
นัดฟังผลเข้าแผน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.494/58
นัดพร้อมเพื่อฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.498/58
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.499/58
ยกคดีขึ้นพิจารณา ล.3,4
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.523/58
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.529/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.533/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.66/58
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.686/58
ยกคดีขึ้นพิจารณาล.4
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.7/59
นัยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.710/58
พิจารณาคดีใหม่ล.5
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.757/58
ยกคดีขึ้นพิจารณาล.8
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.763/58
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.79/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.80/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.816/58
นัดฟังผล ล.1/พิจารณา ล.3
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.865/58
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.884/58
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.922/58
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.93/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผ.406/59
ครบกำหนดส่งฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.149/59
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)