ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ตรวจสอบการจับและผัดฟ้อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
แบบฟอร์มคำร้องผัดฟ้องทางจอภาพ
 1. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๑ กรณีมอบตัว
 2. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๒ กรณีมอบตัว
 3. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๓ กรณีมอบตัว
 4. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๔ กรณีมอบตัว
 5. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๑ กรณีตรวจจับ
 6. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๒ กรณีตรวจจับ
 7. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๓ กรณีตรวจจับ
 8. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๔ กรณีตรวจจับ
 9. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๑ กรณีส่งตัว
 10. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๒ กรณีส่งตัว
 11. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๓ กรณีส่งตัว
 12. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๔ กรณีส่งตัว
 13. บันทึกข้อมูลผู้ต้องหา (ใช้ประกอบในการยื่นคำร้องขอผัด 1 มอบตัวที่ครบกำหนด 30 วัน) ที่ไม่ได้ผ่าน มต.มาก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

17

            เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายอวิน  บุณยประสพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ดังนี้                                                                                                                                                         เวลา ๖.๐๐ นาฬิกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล (ข้าวสาร-อาหารแห้ง)  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                   เวลา ๘.๐๐ นาฬิกา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                             เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวาย  พระพรชัยมงคล (ภาคค่ำ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ สนาม   หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 18
ตจ.469/61
ครบกำหนดส่งฟ้อง
เวลา 13.00 น.
ผ.313/61
ครบฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ผ.358/61
ครบฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ผ.388/61
ครบผัดฟ้องที่ 2
เวลา 9.00 น.
พ.181/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.217/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.218/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
มต.59/61
ครบกำหนดส่งฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.202/61
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.275/61
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.285/60
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.309/61
สืบโจทก์(รับสารภาพ)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.317/60
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.367/60
นัดพร้อมฟังผลแผน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.379/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง เวลา 9.00 น.
อ.399/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง เวลา 9.00 น.
อ.409/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง เวลา 9.00 น.
อ.427/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง เวลา 9.00 น.