ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

12

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญยิ่งใน  วงการศึกษา วงการดาราศาสตร์ และวงการวิทยาศาสตร์ของไทย  ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารี นครราชสีมา

อ่านข่าว

ประกาศ
คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
  1. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ที่ 73/2559 แต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
  2. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ที่ 92/2559 แต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
  3. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ที่ 104/2559 แต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 19
พ.149/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.228/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.238/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.239/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.255/60
ฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.359/59
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.375/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.383/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.393/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ต.22/60
พิจารณาลดวันฝึกอบรมจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ต.23/60
พิจารณาลดวันฝึกอบรมจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ต.34/60
พิจารณาลดวันฝึกอบรมจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ต.35/60
พิจารณาลดวันฝึกอบรมจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ต.36/60
พิจารณาลดวันฝึกอบรมจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ต.37/60
พิจารณาลดวันฝึกอบรมจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ต.38/60
พิจารณาลดวันฝึกอบรมจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.309/60
ครบฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.310/60
ครบฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผ.312/60
ครบฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ