ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

12

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  จัดโครงการสอนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการสอนงานรับฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งมีนางเจริญลักษณ์ เทพวุฒิสถาพร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ , นางสาวนัชชา  เนตรศาสตร์  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และนางธันวดี  นรสิงห์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เป็นวิทยากร  โดยจัดการอบรมและสอนงานดังนี้                                   - วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา บรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุมชั้น ๓         ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา           - วันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ฝึกปฏิบัติ ณ ห้องธุรการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ