ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ตัวอย่างคำร้องขอผัดฟ้องครั้งที่ 1-4 ผ่านระบบทางจอภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 40
ตจ.208/61
ครบกำหนดส่งฟ้อง
เวลา 13.30 น.
ตจ.209/61
ครบกำหนดส่งฟ้อง
เวลา 13.30 น.
ผ.109/61
ครบฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ผ.110/61
ครบฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ผ.112/61
ครบฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ.110/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.156/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.276/60
นัดไต่สวนคำร้องคุ้มครองสิ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.319/58
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.455/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.58/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.63/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.64/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.80/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.82/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.84/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.89/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.10/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.11/60
นัดพร้อมฟังผลแผน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.138/61
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง เวลา 9.00 น.
อ.156/61
นัดพร้อมฟังผลแผนว.2
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.161/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.192/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
อ.193/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.228/61
สอบถามแ ล.2และ 3
เวลา 9.00 น.
อ.229/61
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง เวลา 9.00 น.
อ.244/60
นัดพร้อมฟังผลแผน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.277/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.332/60
นัดพร้อมฟังผลแผน(คป)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.5/61
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.656/59
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.668/60
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.677/60
นัดพร้อมฟังผลแผน ว.2
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.733/59
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.737/59
นัดฟังผลแผน ล.2
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.74/60
นัดพร้อมฟังผลเข้าแผน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.75/60
นัดฟังผลปฎิบัติตามแผน ล.1
เวลา 9.00 น.
อ.76/60
นัดพร้อมฟังผลแผน ,ล.3
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.782/59
นัดพิจารณาคดีใหม่นัดฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.83/60
นัดฟังผลเข้าแผน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.