ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ตัวอย่างคำร้องขอผัดฟ้องครั้งที่ 1-4 ผ่านระบบทางจอภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

20

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โดย นายสยมพร  วงศ์พยัคฆ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น   นางสาวสุนิศา  ตันติพุทธ  ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตอำเภอปากช่อง  ประชุมติดตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กในกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ (CPC) และในการนี้ นางรัตนา  กิตติพิบูลย์     ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ ให้เกียรติร่วมให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นในการดำเนินกระบวนการด้วย  ณ ร้านเคพี สเต็กเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
อ่านข่าว