ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

33

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นใหม่ หัวใจใกล้ธรรมะ รุ่นที่ ๗  เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยมี นางสุรางค์  เจียรณ์มงคล  ชนินทรลีลา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด  นางงามพิศ  วงศ์สุรวัฒน์  ประธาน           ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  ซึ่งมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาครั้งนี้จำนวน ๕๕ คน  ณ วัดด่านใน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ