หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ประวัติหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
แผนที่ศาล  
แบบฟอร์มต่าง ๆ  
สถิติคดีไกล่เกลี่ย  
เอกสารงานไกล่เกลี่ย 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งจัดตั้งคณะผู้พิพากษาสมทบ 
ตารางเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ 
รายชื่อพยานที่จะมาเบิกความ 
เบอร์โทรศัพท์ 
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
อัตราค่าส่งหมาย  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
บัญชีรายชื่อพยาน ประจำพฤศจิกายน 2557   14 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 7 )
ตารางเวรปฏิบัติการผู้พิพากษาสมทบ เวรต่อเนื่อง   9 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 8 )
คำสั่งแต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย   25 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 22 )
แจ้งรายชื่อผู้รับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 38 )
เอกสารแนะนำการยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 40 )
เอกสารแนะนำการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 28 )
เอกสารแนะนำการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 42 )
ตารางเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ เวรต่อเนื่อง   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 149 )
คำสั่งศาลเยาวชนฯจังหวัดนครราชสีมา "การจัดองค์คณะผู้พิพากษาสมทบ"   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 232 )
รายชื่อพยานที่จะมาเบิกความเป็นพยานฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 53 )
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   26 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 13 )
ตารางเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ   25 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 739 )
เอกสารงานไกล่เกลี่ย   10 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 109 )
เบอร์โทรศัพท์   10 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 86 )
บัญชีรายชื่อพยานที่จะมาเบิกความเป็นพยานศาลเยาวชนฯนครราชสีมา   16 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 658 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตศาลจังหวัดนครราชสีมา
โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตศาลจังหวัดนครราชสีมา
  :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
โครงการสัปดาห์เจรจาหนี้เพื่อยุติการบังคับคดีผู้ประกัน
โครงการสัปดาห์เจรจาหนี้เพื่อยุติการบังคับคดีผู้ประกัน
  :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล
  :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
  :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)