หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ประวัติหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
แผนที่ศาล  
แบบฟอร์มต่าง ๆ  
สถิติคดีไกล่เกลี่ย  
เอกสารงานไกล่เกลี่ย 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งจัดตั้งคณะผู้พิพากษาสมทบ 
ตารางเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ 
รายชื่อพยานที่จะมาเบิกความ 
เบอร์โทรศัพท์ 
อัตราค่าส่งหมาย  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
บัญชีรายชื่อพยาน ประจำเดือนตุลาคม 2557   16 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 5 )
ตารางเวรปฏิบัติการผู้พิพากษาสมทบ เวรต่อเนื่อง   16 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 23 )
คำสั่งแต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย   22 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 25 )
ตารางเวรปฏิบัติการผู้พิพากษาสมทบ เวรต่อเนื่อง   20 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 11 )
บัญชีรายชื่อผู้เข้าเวรที่ปรึกษากฎหมาย เดือน กรกฎาคม 2557   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 61 )
แจ้งรายชื่อผู้รับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 32 )
รายชื่อพยานที่จะมาเบิกความฯ   4 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 50 )
ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจสอบรายชื่อและฯ   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 62 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับอบรมและทดสอบความรู้ฯที่ปรึกษากฏหมาย   26 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 133 )
เอกสารแนะนำการยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 36 )
เอกสารแนะนำการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 22 )
เอกสารแนะนำการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 36 )
ตารางเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ เวรจัดการพิเศษ เวรชี้ เวรศูนย์ให้คำปรึกษาฯ   14 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 106 )
ตารางเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ เวรต่อเนื่อง   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 124 )
คำสั่งศาลเยาวชนฯจังหวัดนครราชสีมา "การจัดองค์คณะผู้พิพากษาสมทบ"   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 219 )
รายชื่อพยานที่จะมาเบิกความเป็นพยานฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 53 )
ตารางเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ   25 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 696 )
เอกสารงานไกล่เกลี่ย   10 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 95 )
เบอร์โทรศัพท์   10 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 77 )
บัญชีรายชื่อพยานที่จะมาเบิกความเป็นพยานศาลเยาวชนฯนครราชสีมา   16 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 613 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล
  :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
  :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
 บรรยายกฎหมายอำเภอจักราช
บรรยายกฎหมายอำเภอจักราช
  :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
 การระงับข้อพิพาททางเลือก
การระงับข้อพิพาททางเลือก
  :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)