หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
ประวัติหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
แผนที่ศาล  
แบบฟอร์มต่าง ๆ  
สถิติคดีไกล่เกลี่ย  
เอกสารงานไกล่เกลี่ย 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งจัดตั้งคณะผู้พิพากษาสมทบ 
ตารางเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ 
รายชื่อพยานที่จะมาเบิกความ 
เบอร์โทรศัพท์ 
อัตราค่าส่งหมาย  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
คำสั่งแต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย   22 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 11 )
ตารางเวรปฏิบัติการผู้พิพากษาสมทบ เวรต่อเนื่อง   20 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 8 )
บัญชีรายชื่อผู้เข้าเวรที่ปรึกษากฎหมาย เดือน กรกฎาคม 2557   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 56 )
แจ้งรายชื่อผู้รับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 27 )
รายชื่อพยานที่จะมาเบิกความฯ   4 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 50 )
ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจสอบรายชื่อและฯ   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 55 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับอบรมและทดสอบความรู้ฯที่ปรึกษากฏหมาย   26 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 131 )
เอกสารแนะนำการยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 36 )
เอกสารแนะนำการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 22 )
เอกสารแนะนำการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 35 )
ตารางเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ เวรจัดการพิเศษ เวรชี้ เวรศูนย์ให้คำปรึกษาฯ   14 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 101 )
ตารางเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ เวรต่อเนื่อง   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 95 )
คำสั่งศาลเยาวชนฯจังหวัดนครราชสีมา "การจัดองค์คณะผู้พิพากษาสมทบ"   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 210 )
รายชื่อพยานที่จะมาเบิกความเป็นพยานฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 51 )
ตารางเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ   25 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 675 )
เอกสารงานไกล่เกลี่ย   10 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 89 )
เบอร์โทรศัพท์   10 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 75 )
บัญชีรายชื่อพยานที่จะมาเบิกความเป็นพยานศาลเยาวชนฯนครราชสีมา   16 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 603 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


 ตอบปัญหากฎหมาย
ตอบปัญหากฎหมาย
  :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
 บรรยายกฎหมายโชคชัย
บรรยายกฎหมายโชคชัย
  :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
 พิธีปิดบรรพชาสามเณร
พิธีปิดบรรพชาสามเณร
  :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
 งานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
งานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
  :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
 กิจกรรมวันแม่สถานพินิจ
กิจกรรมวันแม่สถานพินิจ
  :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
 บรรพชาสามเณรศูนย์อบรมฯ
บรรพชาสามเณรศูนย์อบรมฯ
  :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)